Muhasebe ve Denetim Tez Yazım Merkezi

tezyazimmerkezi

Muhasebe ve denetim tanımsal bir bütün olarak sıkça karıştırılarak hatalı yorumlanmakta ve basite indirgenmektedir.  Muhasebe ve denetim kavramı genel itibari ile içerisinde ekonomi, finans, muhasebe alt başlıklarının teorik ve pratik karşılıklarını ayrıca bu alanları ilgilendiren bütün ürün ve raporların denetim kıstaslarını bulundurmakta ve uluslararası genel kabul gören akademik çevrede üzerine çalışmaların yapıldığı çok geniş bir kavramı oluşturmaktadır.tezyazimmerkezi

Muhasebe Ve Denetim Kavramının Önemi

Bir bilim dalı olarak başlı başına çok geniş bir yelpazede alt metinleri bulunan muhasebe kavramını kapsamasının yansıra aynı derecede geniş bir teorik ve pratik karşılığı bulunan ekonomi ve finans kavramları ile de yakından ilişkilidir. Muhasebe ve denetim başlığı bu alanların teorik yöntemlerini incelemekte, yorumlamakta ve pratik karşılıklarını doğrudan kontrol ve denetim altına almaktadır. Teorik açıdan üzerinde sayısız çalışma yayımlanmış bu alanda sürekli olarak ortaya atılan yeni tezler ile sürekli olarak ilerleyen aktif bir çalışma sahasını oluşturması bir yana pratik karşılığının birey, işletme ve devleti kapsayan tüm toplumları doğrudan etkilemesi ile büyük bir önem arz etmektedir.

Bu alanda dünya kamuoyu neslinde en baskın kuruluşlarının bulunduğu İngiltere ve Amerika gibi toplumların da dâhil olduğu Avrupa Birliği ülkeleri arasında 1970-80 yıllarından beri yaşanılan kriz ve fikir ayrılıkları bu alanın sürekli olarak gündemde kalması ve üzerine çalışmalar yapılması konusunda itici olmuştur. Ekonomi kavramının kapsadığı tüm alanlarda bir zorunluluk olması gereken denetim mekanizmasının uygulaması gereken sistemler ve etkilerin belirlenmesine yönelik bir yaklaşımın çalışma alanı olan Muhasebe ve Denetim uygulanış ve yorumlama açısından da çeşitli yaklaşımların mevcudiyetine izin vermektedir.

2002 yılında Amerikan senatosunun yürürlüğe koyduğu “Sarbanes Oxley Yasası”  dünya genelinde uluslararası bir etki yaratarak denetim mekanizma ve kuruluşlarının temel prensiplerini ve bağımsız denetim araçlarının genel tanımını belirleyen çalışmaların öncüsü olmuştur. Bu çalışmaların pratik karşılığı olarak oluşturulan yeni kamu kurumları ile birlikte teorik çalışmaların yapıldığı akademik kurumların da sayısı artarak güncel olarak tez konularının yayımlanması gerekmektedir. Bu tez alanlarında yapılacak çalışmalar için bu alanda profesyonelleşmiş ekibimizin sunduğu tez yazım hizmeti bulunmaktadır.

Sosyal Hizmet Bölümü Tez Yazım Merkezi

tez yazım merkezi

Sosyal Hizmet bölümü, bu bölümü tercih eden öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda başkalarına yardım etmesini, insanların ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. Bölümde 3 önemli öge bulunmaktadır: insan, toplum ve sosyal hizmet. Sosyal hizmetler bölümü mezunlarına toplumun çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan mezun olanlar ilgili kurumların yöneticileri olabilmektedir. Yönetici, araştırmacı, planlayıcı ve uygulayıcı olarak kurumlarda önemli pozisyonlarda yer alabilirler. Faaliyet gösterdikleri alan daha çok insanı içine alan sorunlardır. Savunmasız ve yaşlı insanlar, yoksul ve sakatlar, korunmaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklarla ilgili sorunların çözümü için meslekî bilgilerini insanlara aktarırlar. Tüm bu sözü geçen sorunların kişiler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürürler. Özetle programın amacı; insanların içinde bulunduğu sıkıntılara çözüm bulmak, toplumsal imkânlardan yararlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca tüm bu sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için araştırmalar yapılır.

Tez yazım merkezi olarak bu toplumsal alanda insanların nispî anlamda eşitliğini sağlamak için ciddi bir önem taşıyan çalışmalar hakkında tez yazım aşamasında bölüm öğrencilerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sosyal Hizmet Bölümü için Tez Yazım Merkezi

Sosyal hizmetler bölümünü tercih edecek bireylerin insanlar arası ilişkilerinin pozitif yönde olması beklenir. Yardımsever, atılgan, insanları seven ve yardım etmek konusunda çaba içinde olan bireyler için son derece uygun bir seçenektir.

Bu bölümde; sosyoloji, psikoloji, ekonomi, antropoloji, siyasal bilimler ve sosyal psikoloji gibi dersler okutulur. Bu dersleri okuturken belli bir amaç gözetilmiştir. Öğrencilerin insan ve toplum sorunlarına duyarlı olması, bu alandaki ihtiyaçları fark edebilmesi ve gerekli çalışmaları yapabilmesi için ilgili derslerin okutulması uygun görülmüştür.

Bölüm mezunları Sağlık Bakanlığına bağlı hastane kadrolarında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, İŞKUR bünyesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, SSK, Çocuk Esirgeme, gündüz bakımevi, huzurevi,  kreş gibi merkezlerde çalışma imkânları bulabilmektedir. Çalışma olanakları son derece geniş olup “Sosyal Çalışmacı” unvanıyla faaliyet gösterirler.

Bölüm öğrencilerinin üniversite son yılında bitirme tezi hazırlaması gerekir. Derslerle birlikte yürütülen bu zorlu süreçte öğrencilere tez yazım merkezi olarak profesyonel destek sunmaktayız. Dilerseniz ilgili irtibat numaraları aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Bölümü İçin Tez Yazım Merkezi

tez yazım merkezi

İşletmelerde personellerin doğru bir şekilde yönetilmesi, sorunlarının çözülmesi, haklarının korunması ve verimli bir çalışma ortamı elde edilmesi için İnsan Kaynakları Bölümü görev almaktadır. Bu bölüm, üniversitelerde Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında yüksek lisans çalışmaları gerçekleştirilen bir bölümdür. Yüksek lisans eğitimleri sayesinde İnsan Kaynakları Bölümü öğrencilerinin yönetici konumuna gelebilecek düzeyde eğitim alması veya bu bölümlerde yöneticilik yapan personelleri yetiştirmesi ve akademik çalışmalar elde etmesi amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Bölümü, bir işletmenin olmazsa olmaz bölümlerinden biri olarak işletmeye verim ve güç kazandırır. Bu nedenle bu bölüm içerisinde çalışan personeller, insan kaynakları yöneticisi, personel şefi ve personel müdürü gibi farklı unvanlar alırlar. İşletme içerisinde personellerin doğru bir şekilde yönetiminin sağlanabilmesi ve onlarla ilgili eğitim çalışmalarından sosyal haklara kadar tüm çalışmaların oluşturulması için bu personeller görev gerçekleştirir. İşte üniversitelerde yer alan insan kaynakları bölümü yüksek lisans çalışmaları da bu personellerin nasıl bir faaliyet gerçekleştireceği, gerçekleştirecekleri faaliyetlerde daha uyumlu ve doğru bir sonucu nasıl elde edecekleri ve doğru yolu nasıl kazanacakları konusunda eğitim verilmesi ile sonuca ulaşılır. Net ve sağlıklı bir sonuç için öğrenciler yüksek lisans tez çalışmaları sağlarken, uygun fiyatlı hizmet veren tez yazım merkezi olarak firmamız öğrencilere destek sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Bölümünde Sosyal Haklar Konusunda Tez Yazım Merkezi

Bir işyerinde personellerin verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi ve sağlıklı bir sonuç sağlaması için sosyal haklara sahip olması gerekir. Bu sosyal haklar konusunda sunulacak hizmetlerin, gerçekleştirilecek faaliyetlerin, oluşturulacak çözümlerin ortaya çıkarılması için İnsan Kaynakları Bölümü görev alır. Üniversitedeki yüksek lisans öğrencileri, personellerin nasıl faaliyetler sağlaması konusunda öneriler ve sistemler geliştirir. Örneğin; işletme içerisinde moral ve verim artırıcı bir şekilde sağlanacak sanatsal çalışmalar için her işletmenin insan kaynakları bölümünün sağlayacağı etkinlikleri ve düzenleyeceği eğitimleri belirlemek adına yüksek lisans öğrencileri, işletmelerde bilfiil inceleme ve çalışma sergileyerek ya da personellerin sosyal haklar konusundaki haklarını inceleyerek, tez konusu oluşturacak çalışmalar sağlayabilir. Bu sayede her öğrenci tez hazırlamak için firmamız üzerinden tez yazım merkezi hizmeti alabilir.

Maltepe Üniversitesi Öğrencileri İçin Tez Yazım Merkezi

tez yazım merkezi

Maltepe Üniversitesi gibi nitelikli bir eğitim kurumu üzerinde yüksek lisans çalışmalarına katılmakta olan öğrenciler, farklı enstitülerde birçok program üzerinde yüksek lisans eğitimi alabilirler. Üniversite bünyesinde eğitim gerçekleştirilen fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler enstitüleri kapsamında farklı bir yüksek lisans programı olarak sosyoloji anabilim dalında yüksek lisans çalışmaları gerçekleştirilebilir. Sosyoloji yüksek lisans programı sayesinde toplumu baştan uca inceleyebilecek akademisyenlerin yetiştirilmesi ve toplum biliminin daha derin bir noktaya kadar ulaştırılması amaçlanmaktadır. Sosyoloji, Avrupa toplumlarında eski çağlardan bu yana önemli bir yere sahip olan bilim adamları sayesinde geliştirilirken, günümüz toplumunda Türkiye’de birçok farklı amaçla sosyologların hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Sadece lisans mezunu olarak hizmet vermekte olan sosyologlar sayesinde gereken noktaya ulaşılamadığı için Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı sayesinde akademik olarak daha derin incelemeler yapabilen ve yüksek faydalar sağlayan sosyoloji uzmanları elde edilebilmektedir. Bu nedenle sosyoloji yüksek lisans programında eğitim alınırken, öncelikle başarılı bir mezuniyet tezinin hazırlanması ve uzmanlığı adım atıldığında bu tez sayesinde işlenecek konunun belirlenmesi gerekir. Örneğin, bir yüksek lisans öğrencisi toplumda sporcu ve sanatçı olarak faaliyet gösteren insanların ekonomik etkinliğini ve toplum içerisindeki kişilik misyonunu inceleyebilir. Bu konu üzerinde çalışma sağlarken, tez aşamasına gelindiğinde firmamız tez yazım merkezi olarak öğrencilere hizmet vermektedir.

Sosyoloji Yüksek Lisans Bölümü İçin Tez Yazım Merkezi

Maltepe Üniversitesi sosyoloji yüksek lisans bölümünde eğitim gören bir öğrenci, tez çalışması için belirlediği sanatçı ve sporcuların toplumdaki yeri konusunda öncelikle araştırmalar yapmalıdır. Sanatçı ve sporcular her ne kadar yüksek mevkilere ulaşabilse de yaptıkları meslekler dolayısıyla toplum içerisinde çoğu zaman faydasız olarak görülmekte ve bu bakış açısı toplumda çoğu zaman değişmemektedir. Sanatın ve sporun gerekliliğini kavrayamayan özellikle kapalı zihinler bu sonucun oluşmasına neden olurken, öğrenciler sosyolojik olarak bu konunun incelemesini yapmak ve gereken noktada anketler, araştırmalar ve deneyler sağlamak mecburiyetindedirler. Tüm bu çalışmalar ile birlikte bir yüksek lisans tezi oluşturulurken, tez yazım merkezi olarak firmamız öğrencilere destek sağlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Ve Sosyal Medya Eğitimi Alanında Tez Yazım Merkezi

tez yazım merkezi

20 yıldan daha fazla bir süredir eğitim hayatına devam eden Yeditepe Üniversitesi, eğitim bilimleri enstitüsü bünyesinde birçok farklı programda yüksek lisans eğitimleri sağlamaktadır. Bu programlardan birini oluşturan bilgi teknolojileri ve sosyal medya eğitimi, özellikle günümüzün mutlak kullanım alanlarından biri olan sosyal medya ortamlarını ve bilgisayarın etkin bir şekilde kullanımını teknolojik olarak ele almakta ve bu noktada teknik donanımlara, eğitim becerilerine ve uzmanlıklara sahip teknologların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu eğitim çalışmalarında yüksek lisans öğrencileri, sosyal medya ortamlarının sosyolojik, psikolojik ve yaşamsal etkilerini incelerken, iletişim yöntemleri üzerindeki etkilerini de ele almaktadır. Bu sayede özellikle gelecek nesillerin sosyal medya ortamları ile bağlantılı şekilde nasıl bir iletişim yöntemine sahip olacağı ve geleceğin nasıl şekilleneceğini ortaya çıkmaktadır.

Bilgi teknolojileri ve sosyal medya eğitimi yüksek lisans programında öğrenciler, hem ulusal olarak hem de uluslararası olarak sosyal medya ortamlarında araştırmalar sağlarken, bu araştırmalar sayesinde iletişim ve paylaşım kültürlerini incelemektedir. Yapılan incelemeler ve çalışmalar sonrasında akademik bir şekilde psikolojik olarak kullanılabilecek ya da sosyolojik olarak kullanılabilecek sonuçlar da ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar ile birlikte toplumların şekillenmesinde sosyal medya ortamlarının nasıl bir yere sahip olduğu göz önüne çıkarken, öğrenciler bu çalışmalarını profesyonel bir sonuca dönüştürmek için tez yazım merkezi konusunda firmamız üzerinden hizmet alabilirler.

Bilgi Teknolojileri Ve Sosyal Medya Eğitimi Bölümü İçin Tez Yazım Merkezi

Yeditepe Üniversite’sinde ayrıcalıklı bir bölüm olarak eğitimi sürdürmekte olan bilgi teknolojileri ve sosyal medya eğitimi alanında yüksek lisans çalışmaları gerçekleştiren öğrencilerin, öncelikle herhangi bir sosyal medya ortamında çalışma yapmayı hedeflemesi gerekir. Örneğin, günümüzün en çok kullanılan sosyal medya ortamları arasında yer alan Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi ortamlar hedef alındıktan sonra ortamlarda hesapların takip edilmesi, bu hesaplarda yapılan paylaşımların incelenmesi ve bu ortamların nasıl kullanıldığının irdelenmesi gerekir. Bazı kullanıcılar bu ortamlarda fenomen niteliğine kavuşurken, bazı kullanıcılar olumsuz etkiler gösterdiğinden dolayı farklı tez konuları hazırlanması için firmamız tez yazım merkezi olarak tüm yüksek lisans öğrencilerine destek vermektedir.

Esenyurt Üniversitesi Spor Bölümü İçin Tez Yazım Merkezi

tez yazım merkezi

Esenyurt Üniversitesi, 2013 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesi olarak İstanbul’da eğitim hayatına devam etmektedir. Üniversite bünyesinde yüksek lisans eğitimlerinin gerçekleştirildiği sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri enstitüleri kapsamında birçok bölümde eğitim çalışmalarına devam edilmektedir. Örneğin, spor bölümü üzerinde yüksek lisans çalışmaları gerçekleştiren öğrenciler, birçok farklı konu ile ilgili araştırmalar ve incelemeler gerçekleştirerek önemli noktaları irdelemeye devam etmektedir.

Esenyurt Üniversitesi spor bölümünde yüksek lisans çalışması gerçekleştiren öğrenciler, örnek olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin liderlik özelliklerini değerlendirmeleri sayesinde farklı bir konu hakkında ilgi çekici bir araştırma ortaya koyabilirler. Bu araştırma kapsamında öğrenciler ile birebir olarak yapılacak uygulamalar, anket yöntemlerinin kullanılması, veri toplanması ve istatistik çalışmaları ile birlikte sonuçların elde edilmesi sonrasında tüm bu çalışmaların bir araya getirilmesi ve akademik bir teze dönüştürülmesi gerekir. Bu akademik tez konusunda öğrenciler, tez yazım merkezi olarak firmamız üzerinden akademik destek alabilirler.

Esenyurt Üniversitesi Spor Ve Liderlik Konulu Tez Yazım Merkezi

Spor, bireysel olarak veya ekip olarak gerçekleştirilen faaliyetler sayesinde ortaya çıkan bir alan olarak gençlerin kendilerini ispat edebilmeleri ve başarılı olmaları için birçok farklı alan oluşturmaktadır. Spor dalları içerisinde futbol, basketbol, hentbol, yüzme, tenis, cirit, atçılık, pilotluk veya güreş gibi birçok farklı tercih yapabilen sporcular özellikle üniversite eğitimi bünyesinde bu konularda uzmanlık elde edebilmek için spor bölümünde yüksek lisans çalışmaları gerçekleştirmektedir. Yüksek lisans çalışmaları kapsamında, bu bölümlerde faaliyet gösteren sporcuların ve öğrencilerin liderlik vasıflarını ön plana çıkması ve bunun yaradılışımdaki sebebin irdelenmesi bir akademik tez konusu oluşturmaktadır.

Liderlik, her insanın ruhunda var olan ve bulunduğu ortamda ortaya çıkan bir özellik olarak sportif faaliyetlerde de her öğrencinin kendini lider olarak görmesinden dolayı gösterdiği mücadele ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Sporcular ve ortaya çıkan bu liderlik vasfının arasındaki en belirgin ilişkinin çözümlenmesi, spor bölümü yüksek lisans öğrencileri için bir tez çalışması olarak görülebilir. İşte bu noktada öğrenciler, hazırlayacakları tez çalışmaları için firmamız üzerinden tez yazım merkezi desteği alabilirler.

Hemşirelik Programı için Tez Yazım Merkezi Desteği

tez yazım merkezi

Farklı eğitim kademelerinden mezun olan kişilerin aynı meslek içerisinde yer alabildiği nadir mesleklerden biri olan hemşirelik için yüksek lisans okuma sayısı oldukça az olması sebebiyle hemşirelik alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin değeri daha da fazla oluyor. Sağlık Bilimleri Enstitüleri aracılığı ile verilen Hemşirelik Ana Bilim Dalına yönelik olarak yüksek lisans eğitimlerinde kişiler kendi uzmanlıklarına bağlı olarak farklı bölümlere de katılabiliyorlar. Hemşirelik alanındaki bilgilerin ve uzmanlıklarının becerilerle birleştirilerek uygulamalı bir şekilde üzerinde çalışılmasına fırsat veren bu programlar için tez yazım süreçlerine gelindiğinde tez yazım merkezi ile destek alınabiliyor.

Hemşirelik Yüksek Lisans Mezunları Neler Yapabilir?

Yüksek lisans düzeyini okuyarak hemşirelik alanında hem akademik kariyer noktasında hem de uygulamalı olarak edindiği tecrübe bakımından yüksek lisans öğrencilerinin tamamı birey, aile ve toplum üçgeni ile sağlık hizmetlerinin hemşirelik alanına giren konular arasında bağlantılar kuracak çalışmaları yürütebilir. Hemşirelik bakımlarının denetlenmesi ve uygulanması noktasında da eğitim alan kişiler sağlık alanında hemşirelik çalışmalarının gerekli olduğu düşünülen alanlar için de ne tür gereksinimlerin karşılanması gerektiğini ortaya koyabilirler. Belirli eğitim programlarını da belirleyen kişilerden oluşabilen hemşirelerin idari ve yönetim kadrolarında da çalışması mümkün olabilmektedir.

Hemşirelik Alanında Örnek Tez Çalışmaları

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, hastaneler, sağlık hizmetleri gibi pek çok farklı alanla birlikte çalışma ihtiyacı gerektirdiğinden tez yazım merkezi hemşirelik alanında farklı bilim dalları ile birlikte ele alınan bir alan oluyor. Bunların dışında doğum eylemi üzerine odaklanıp sezaryen doğumlarının emzirme ve anne bebek ilişkilerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu üzerine kadın hastalıkları ve doğum alanı ile birlikte de çalışmalar yapılabiliyor. Ergenlerdeki obezite ve internet kullanımı arasındaki ilişkiden çok daha teknik detaylara sahip olan multipar ve primipar gebelerde algılanan stres düzeyleri üzerine de çalışmalar yapılabiliyor. Bunlara ek olarak kornik obstrüktif akciğer hastalığına sahip olan kişilerden tip 2 diyabetli hastalara kadar çok çeşitli rahatsızlıklara sahip olan kişilerin bu hastalıklarla stres düzeyleri ve davranışları hakkındaki ilişkiyi de ele alan çalışmalar yapılabiliyor.

Çalışma Ekonomisi Bölümü Tez Yazım Merkezi

tez yazımı merkezi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, çalışma hayatını sosyal bilimler eşliğinde inceleyen, hukuk, sosyal politika, sosyoloji, ekonomi, yönetim, psikoloji alanlarından faydalanan, tüm bu alanlar ile birlikte çalışma hayatı hakkında eğitim veren bölümdür. Bölümüm tarihi çok eskilere dayanmamaktadır. Hala revaçta olan bir bölüm olma özelliğini korumaktadır. Üniversitelere yavaş yavaş eklenen bu bölümden mezun olan öğrenciler hem kamu hem de özel sektörde kendilerine iş bulabilmektedirler. Özel sektörde daha fazla iş imkânı bulma olasılığı olduğundan dolayı öğrenciler okurken farklı programlara katılarak başarılarına başarı eklemek isterler. Özellikle yüksek lisans, doktora yapmak veya dil eğitimi almak bu bölüm mezunları için oldukça avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda bölüm henüz gelişmeye başlamış olduğundan dolayı bu alanda akademisyen açığını kapatmak için de lisansüstü programlara katılarak eğitim almak ardından başarılı bir tez ortaya koymak parlak bir geleceği garantilemektedir. Bunun içinde öğrenciler ALES ve YDS sınavlarından yeterli puanı aldıktan sonra Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Programına girmeye hak kazanmaktadırlar. Ardından 2 yıllık eğitimden sonra sıra tez hazırlamaya gelmiştir. Çalışma ekonomisi alan olarak birden fazla bilimi içerisinde barındırdığından dolayı tez konu sayıları fazla olmaktadır. Öğrencilerin bu aşamada yapması gereken kendilerine en uygun konuyu belirlemek ve bu konuyu orijinal olacak şekilde belirlemektir. Aynı zamanda seçilen konunun Çalışma Ekonomisi Bölümüne de katkısı olması önemlidir. Bunun için öğrenciler tez yazım merkezi hizmeti almayı tercih edebilirler.

Çalışma Ekonomisi Lisansüstü Tez Yazım Merkezi

Yüksek lisans tezleri günümüzde yalnızca akademisyen olmak için başarı ile yapılan çalışmalar olmaktan çıkmıştır. Artık özel sektörler lisansüstü alanda üniversitede sunulan tezlerin başarısına bakarak departmanlarına çalışma ekonomisi çalışanı almaktadırlar. Bu nedenle diğer adaylar arasından başarılı ve profesyonelce hazırlanmış teziniz ile ayrılmanız da mümkün olmaktadır. Eğer sizlerde parlak bir geleceğe başarılı ve profesyonelce hazırlanmış bir tez ile ilk adımı atmak istiyorsanız tez yazımı merkezi araştırmalarınız sırasında bizlere denk gelmiş olmalısınız. İletişim bilgilerimiz üzerinden bizlerle iletişime geçerek, tezinizi emin ellere teslim edebilirsiniz.

İktisat ve İnsan Hayatındaki Yeri

Tez yazım merkezi

İnsanların hayatlarını sürdürmek için maddi ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Sağlık, güvenlik, eğitim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların dışında yeme, içme, barınma ve giyinme de temel ihtiyaçlardandır. Günümüzde insanlar beyaz eşya, bilgisayar ve otomobil sahibi olmak ister. Tatile gitmek ve sosyal aktivitelere katılmak derken bu listeyi çoğaltmak mümkündür. İktisat mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceler. Bunun ekonomik alanıyla ilgilenir.

Üreticiler piyasa da ürettikleri mal ve hizmetleri satıp kar elde etmek ister. Böylece tüketicilerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılır. Ekonominin akışı, piyasa süreci, devletin ekonomiye olan etkisini sosyal ve teknik alanda inceleyen iktisat süreklilik halindedir. Günümüzde üniversitelerin çoğunda çoğunlukla tercih edilen bir ana bilim dalıdır. Teorik ve uygulamalıdır. Lisans üstü eğitimini devam ettiren öğrencilerin bilgi ve donanımları da sürekli olarak artar. Çünkü iktisat gelişimine hızla devam eder. Tez hazırlama sürecinde doğru kaynaklardan faydalanmak gerekir. Tez yazım merkezi konusunda güvenilir bir hizmet arıyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

İktisat ve Kapsamı

Ekonomi, devlet ve toplum arasındaki etkileşimler İktisat’ın odak noktasıdır. Uzun dönemli ve kapsamlı bir bakış açısının gerektiği bu alan sürekli olarak gelişim halindedir. Teorik ve uygulamalıdır. Gerçek dünyanın karmaşasını kolaylaştıracak çözümler sunar. Kurduğu modellerle gerçek eri kümeleri oluşturur. Şimdiler de hemen hemen her üniversite de okutulan bir bölümdür. Dört senelik lisans eğitiminden sonra da üzerine eğitim almak isteyenlerin sayısı da oldukça fazladır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini bu alanda yapanlar donanımlarını arttırmış olur. Ama tabi ki iyi bir üniversite ve akademik bir kadrodan eğitim alınırsa… Şimdiler de birçok üniversite de öğrenciler için fırsatlar yaratılmaktadır.

Lisansüstü eğitimini iktisat ana bilim dalından alanlar zorlu bir sürece girer. Çünkü bu alan oldukça kapsamlıdır. Sürekli olarak araştırma yapmak gereklidir. Farklı kaynaklardan elde edilen veriler de kaliteli bir tez hazırlanabilir. Tez yazım aşamasında her gün yeni şeyler keşfetmek gerekir. Hocalarla irtibat halinde olunmalıdır. Eğer tez yazım merkezi konusunda profesyonel bir destek arıyor iseniz size sunduğumuz fırsatları inceleyebilirsiniz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Programlar İçin Tez Yazım Merkezi

tez yazım merkezi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2001 senesinde İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulmuştur. Şuan bünyesinde 7 binden fazla öğrencisi ve 300 ü aşkın akademisyen kadrosu ile devam etmektedir. Üniversitede toplam 6 tane fakülte, 4 Enstitü ve araştırma ve geliştirme uygulama merkezleri yer almaktadır. Üniversitede Hukuk, İşletme, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik fakülteleri bulunmaktadır. Modern ve çağdaş eğitim anlayışı ile öğrencilerine tüm teknik ve uygulama ortamlarını sunan üniversite teknolojik imkânlarını da sonuna kadar kullanmaktadır. Bilime önem verdiği kadar sanatsal ve kültürel bölümlere de sahip olan üniversite kültür ve sanat anlamında ki yenilikleri de yakından takip etmektedir. Her yıl binlerce mezun veren üniversite mezunları için en iyi iş olanaklarını da sunmaktadır. Öğrencisi ile yalnızca eğitim hayatı süresince değil aynı zamanda mezun olduktan sonra da ilgilenmektedir. Özellikle İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyen kadrosunu mezunları arasından seçmektedir. Lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, akademik olarak kariyer yapmak istediklerinde tezlerini ilgili bölüme vermek zorundadırlar.

Lisansüstü Programlara Özel Tez Yazım Merkezi

Üniversite çok sayıda lisansüstü programa sahiptir. İşletme, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Lojistik Yönetimi, Sinema, Turizm, Dijital Ekonomi ve Pazarlama, Mekatronik Mühendisliği, Matematik, Mücevher Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği vb. bölümlerde yüksek lisans programların sahiptir. İstanbul Ticaret Üniversitesi yüksek lisans programlarına kayıt olmak isteyen öğrencilere burs ve indirim imkânı tanımaktadır. İşte bu bölümlerden birinde yüksek lisans yapan öğrenciler akademik olarak başarılarını tamamlayabilmek ve ortaya başarılı bir tez koyabilmek için tez yazım merkezi yardımı almak istemektedirler. Başarılı bir şekilde tezlerini ortaya koyan öğrenciler hem akademik hayatlarını garanti altına almakta hem de üniversite tarafından iyi yerlere yerleştirilmektedir. Tezini bu şekilde hazırlamak isteyen fakat kendini bilgi, zaman konusunda sıkıntıda isteyen tüm öğrenciler için tez yazım merkezi yardımı sağlanmaktadır. Bizler de bu yardımı sağlayan bir tez merkezi hizmeti olduğumuzdan dolayı, bölümünüz ne olursa olsun lisansüstü programınızda hizmetimizi en uygun fiyatlar dâhilinde alabilirsiniz.