Çocuk Gelişimi Alanında Tez Yazım Merkezi

Çocuk gelişimi alanında düzenlenmiş olan yüksek lisans programlarının amacı, normal gelişim sürecindeki ve 18 yaşa kadar olan çocuklarla ilgili değerlendirme yapacak uzmanları yetiştirmektir. Buna ek olarak programda akut ya da kronik rahatsızlığı olan, özel gereksinimli ya da gelişimi risk barındıran veya korunması gereken çocuklarla ilgili tanı ve değerlendirme yapılmasını sağlayacak elemanların piyasaya kazandırılması hedeflenmektedir. Bu alanda tez yazım merkezi desteğiyle tezini kolayca tamamlayacak olan kişiler eğitim alanında çalışabileceği gibi sosyal alanlarda ve sağlık kurumlarında görev yapabilmektedir.

Çocuk Gelişimi Alanında Tez Yazanların Profili

Tez yazım merkezi desteği de alabileceğiniz çocuk gelişimi alanında yazacağınız tez ve bunun sonucu olarak tamamlayacağınız yüksek lisans programı sonunda 0-18 arası çocukların gelişimini değerlendirebilir ve bunun için araçlar geliştirebilirsiniz. Bu alanda hizmet veren kurumlara danışmanlık verebilirsiniz. Alanınızda proje geliştirebilir ve gerek çocuk gerekse ailelerin yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Çocukların gelişim sorunlarının çözümlenmesine yönelik mesleki çalışmalar yapabilirsiniz. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan materyallerin geliştirilmesine katkı sağlayabilirsiniz.