Hemşirelik Programı için Tez Yazım Merkezi Desteği

Farklı eğitim kademelerinden mezun olan kişilerin aynı meslek içerisinde yer alabildiği nadir mesleklerden biri olan hemşirelik için yüksek lisans okuma sayısı oldukça az olması sebebiyle hemşirelik alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin değeri daha da fazla oluyor. Sağlık Bilimleri Enstitüleri aracılığı ile verilen Hemşirelik Ana Bilim Dalına yönelik olarak yüksek lisans eğitimlerinde kişiler kendi uzmanlıklarına bağlı olarak farklı bölümlere de katılabiliyorlar. Hemşirelik alanındaki bilgilerin ve uzmanlıklarının becerilerle birleştirilerek uygulamalı bir şekilde üzerinde çalışılmasına fırsat veren bu programlar için tez yazım süreçlerine gelindiğinde tez yazım merkezi ile destek alınabiliyor.

Hemşirelik Yüksek Lisans Mezunları Neler Yapabilir?

Yüksek lisans düzeyini okuyarak hemşirelik alanında hem akademik kariyer noktasında hem de uygulamalı olarak edindiği tecrübe bakımından yüksek lisans öğrencilerinin tamamı birey, aile ve toplum üçgeni ile sağlık hizmetlerinin hemşirelik alanına giren konular arasında bağlantılar kuracak çalışmaları yürütebilir. Hemşirelik bakımlarının denetlenmesi ve uygulanması noktasında da eğitim alan kişiler sağlık alanında hemşirelik çalışmalarının gerekli olduğu düşünülen alanlar için de ne tür gereksinimlerin karşılanması gerektiğini ortaya koyabilirler. Belirli eğitim programlarını da belirleyen kişilerden oluşabilen hemşirelerin idari ve yönetim kadrolarında da çalışması mümkün olabilmektedir.

Hemşirelik Alanında Örnek Tez Çalışmaları

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, hastaneler, sağlık hizmetleri gibi pek çok farklı alanla birlikte çalışma ihtiyacı gerektirdiğinden tez yazım merkezi hemşirelik alanında farklı bilim dalları ile birlikte ele alınan bir alan oluyor. Bunların dışında doğum eylemi üzerine odaklanıp sezaryen doğumlarının emzirme ve anne bebek ilişkilerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu üzerine kadın hastalıkları ve doğum alanı ile birlikte de çalışmalar yapılabiliyor. Ergenlerdeki obezite ve internet kullanımı arasındaki ilişkiden çok daha teknik detaylara sahip olan multipar ve primipar gebelerde algılanan stres düzeyleri üzerine de çalışmalar yapılabiliyor. Bunlara ek olarak kornik obstrüktif akciğer hastalığına sahip olan kişilerden tip 2 diyabetli hastalara kadar çok çeşitli rahatsızlıklara sahip olan kişilerin bu hastalıklarla stres düzeyleri ve davranışları hakkındaki ilişkiyi de ele alan çalışmalar yapılabiliyor.