Maltepe Üniversitesi Öğrencileri İçin Tez Yazım Merkezi

Maltepe Üniversitesi gibi nitelikli bir eğitim kurumu üzerinde yüksek lisans çalışmalarına katılmakta olan öğrenciler, farklı enstitülerde birçok program üzerinde yüksek lisans eğitimi alabilirler. Üniversite bünyesinde eğitim gerçekleştirilen fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler enstitüleri kapsamında farklı bir yüksek lisans programı olarak sosyoloji anabilim dalında yüksek lisans çalışmaları gerçekleştirilebilir. Sosyoloji yüksek lisans programı sayesinde toplumu baştan uca inceleyebilecek akademisyenlerin yetiştirilmesi ve toplum biliminin daha derin bir noktaya kadar ulaştırılması amaçlanmaktadır. Sosyoloji, Avrupa toplumlarında eski çağlardan bu yana önemli bir yere sahip olan bilim adamları sayesinde geliştirilirken, günümüz toplumunda Türkiye’de birçok farklı amaçla sosyologların hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Sadece lisans mezunu olarak hizmet vermekte olan sosyologlar sayesinde gereken noktaya ulaşılamadığı için Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı sayesinde akademik olarak daha derin incelemeler yapabilen ve yüksek faydalar sağlayan sosyoloji uzmanları elde edilebilmektedir. Bu nedenle sosyoloji yüksek lisans programında eğitim alınırken, öncelikle başarılı bir mezuniyet tezinin hazırlanması ve uzmanlığı adım atıldığında bu tez sayesinde işlenecek konunun belirlenmesi gerekir. Örneğin, bir yüksek lisans öğrencisi toplumda sporcu ve sanatçı olarak faaliyet gösteren insanların ekonomik etkinliğini ve toplum içerisindeki kişilik misyonunu inceleyebilir. Bu konu üzerinde çalışma sağlarken, tez aşamasına gelindiğinde firmamız tez yazım merkezi olarak öğrencilere hizmet vermektedir.

Sosyoloji Yüksek Lisans Bölümü İçin Tez Yazım Merkezi

Maltepe Üniversitesi sosyoloji yüksek lisans bölümünde eğitim gören bir öğrenci, tez çalışması için belirlediği sanatçı ve sporcuların toplumdaki yeri konusunda öncelikle araştırmalar yapmalıdır. Sanatçı ve sporcular her ne kadar yüksek mevkilere ulaşabilse de yaptıkları meslekler dolayısıyla toplum içerisinde çoğu zaman faydasız olarak görülmekte ve bu bakış açısı toplumda çoğu zaman değişmemektedir. Sanatın ve sporun gerekliliğini kavrayamayan özellikle kapalı zihinler bu sonucun oluşmasına neden olurken, öğrenciler sosyolojik olarak bu konunun incelemesini yapmak ve gereken noktada anketler, araştırmalar ve deneyler sağlamak mecburiyetindedirler. Tüm bu çalışmalar ile birlikte bir yüksek lisans tezi oluşturulurken, tez yazım merkezi olarak firmamız öğrencilere destek sağlamaktadır.