Sosyal Hizmet Bölümü Tez Yazım Merkezi

Sosyal Hizmet bölümü, bu bölümü tercih eden öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda başkalarına yardım etmesini, insanların ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. Bölümde 3 önemli öge bulunmaktadır: insan, toplum ve sosyal hizmet. Sosyal hizmetler bölümü mezunlarına toplumun çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan mezun olanlar ilgili kurumların yöneticileri olabilmektedir. Yönetici, araştırmacı, planlayıcı ve uygulayıcı olarak kurumlarda önemli pozisyonlarda yer alabilirler. Faaliyet gösterdikleri alan daha çok insanı içine alan sorunlardır. Savunmasız ve yaşlı insanlar, yoksul ve sakatlar, korunmaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklarla ilgili sorunların çözümü için meslekî bilgilerini insanlara aktarırlar. Tüm bu sözü geçen sorunların kişiler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürürler. Özetle programın amacı; insanların içinde bulunduğu sıkıntılara çözüm bulmak, toplumsal imkânlardan yararlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca tüm bu sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için araştırmalar yapılır.

Tez yazım merkezi olarak bu toplumsal alanda insanların nispî anlamda eşitliğini sağlamak için ciddi bir önem taşıyan çalışmalar hakkında tez yazım aşamasında bölüm öğrencilerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sosyal Hizmet Bölümü için Tez Yazım Merkezi

Sosyal hizmetler bölümünü tercih edecek bireylerin insanlar arası ilişkilerinin pozitif yönde olması beklenir. Yardımsever, atılgan, insanları seven ve yardım etmek konusunda çaba içinde olan bireyler için son derece uygun bir seçenektir.

Bu bölümde; sosyoloji, psikoloji, ekonomi, antropoloji, siyasal bilimler ve sosyal psikoloji gibi dersler okutulur. Bu dersleri okuturken belli bir amaç gözetilmiştir. Öğrencilerin insan ve toplum sorunlarına duyarlı olması, bu alandaki ihtiyaçları fark edebilmesi ve gerekli çalışmaları yapabilmesi için ilgili derslerin okutulması uygun görülmüştür.

Bölüm mezunları Sağlık Bakanlığına bağlı hastane kadrolarında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, İŞKUR bünyesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, SSK, Çocuk Esirgeme, gündüz bakımevi, huzurevi,  kreş gibi merkezlerde çalışma imkânları bulabilmektedir. Çalışma olanakları son derece geniş olup “Sosyal Çalışmacı” unvanıyla faaliyet gösterirler.

Bölüm öğrencilerinin üniversite son yılında bitirme tezi hazırlaması gerekir. Derslerle birlikte yürütülen bu zorlu süreçte öğrencilere tez yazım merkezi olarak profesyonel destek sunmaktayız. Dilerseniz ilgili irtibat numaraları aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.